Bygg ett Attefallshus i glas som ett växthus eller orangeri och lyft din trädgård och din tillvaro! Byggreglerna för Attefall gäller även växthus och orangerier. Vansta har många fina att välja på. Du får bygga max 25 kvadratmeter och huset får inte vara mer än fyra meter högt. På Vansta hittar du ett antal modeller av växthus & orangerier som vi tagit fram speciellt för detta.
Reglerna för attefallshus
Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Produkter

Attefallshus i glas

Växthus som Attefallhus

Attefallshus i glas

Attefallshus Orangeri Lady A.

Attefallshus i glas

Attefallhus The Gardener