Steg for steg til oransjeriet

Vi forstår viktigheten av at du føler deg trygg og veiledet gjennom hele prosessen med å lage ditt nye oransjeri. Enten det er første gang du har glasshus eller ikke, streber vi etter å tilby et støttende og tillitsvekkende samarbeid.

Vår veletablerte prosess fra den første visjonen til det ferdige oransjeriet er designet for å sikre at resultatet oppfyller dine forventninger og ønsker. Vi er med deg fra start til slutt og er der for å svare på spørsmål, gi råd og veiledning og håndtere eventuelle bekymringer som måtte dukke opp underveis.

Du kan stole på at vi er din pålitelige partner gjennom hele byggeprosessen og samarbeider for å skape et orangeri som ikke bare oppfyller, men overgår dine forventninger. Din tilfredshet og sikkerhet er vår høyeste prioritet.

Steg for steg til oransjeriet:

Introduksjonsmøte

Under det første møtet med en av våre arkitekter fokuserer vi på å forstå ditt prosjekt og din visjon for tilbygget. Vi diskuterer også eventuelle utfordringer som kan oppstå i forbindelse med tilbygget og hvordan det vil integreres harmonisk i hagemiljøet ditt.

Før møtet ber vi deg forberede og ta med bilder og tegninger av ditt eksisterende hus dersom det er tilgjengelig. Dette gir oss et klarere bilde av din eiendom og mulige integreringspunkter for tilbygget.

Vi anbefaler at møtet holdes digitalt for å lette deling av tegninger og bilder. Dette gir oss mulighet til i fellesskap å gå gjennom eksisterende tegninger av huset, se på bilder og eiendomskart. I tillegg kan vi vise eksempler og bilder fra tidligere prosjekter som Vansta har gjennomført, som kan inspirere og veilede oss i utformingen av ditt eget prosjekt.

Ved nøye å diskutere og analysere dine behov og ønsker samt utfordre eventuelle forhold og begrensninger, kan vi sammen skape et solid grunnlag for det kommende arbeidet med ditt tilbygg.


Presentasjon av forslag

Etter vårt første møte og diskusjon av dine ønsker og behov for ditt orangeri, begynner vi å jobbe med ulike designforslag. Vi bruker avansert 3D-modellering for å lage realistiske visualiseringer av hvordan oransjeriet ditt vil se ut.

Vi presenterer deretter 2-3 ulike designalternativer i form av gjengitte 3D-modeller, hvor hvert alternativ vises i detalj med ulike funksjoner, layouter og estetiske detaljer. Etter presentasjonen av disse forslagene vil du motta en PDF-dokumentasjon med bilder og beskrivelser av hvert alternativ for vurdering og tilbakemelding.

Du har mulighet til å kommentere og gi tilbakemelding på hvert forslag, inkludert eventuelle endringer eller justeringer du ønsker å gjøre. Vi tar deretter forespørslene dine og reviderer designforslagene i henhold til dine kommentarer.

Etter det har vi en ny gjennomgang der vi presenterer de reviderte designalternativene og fortsetter å finjustere dem til vi har funnet det optimale designet som fullt ut oppfyller dine ønsker og behov. På denne måten sikrer vi at sluttresultatet blir akkurat slik du ønsker det.
Utarbeidelse av byggetillatelsesdokumenter

Byggetillatelse

I de fleste tilfeller kreves enten byggetillatelse eller byggemelding for ny- eller tilbygg. Vi er her for å hjelpe deg gjennom hele prosessen og sørge for at alle nødvendige dokumenter og tillatelser blir ivaretatt.

Vi tar ansvar for å sammenstille og lage alle dokumentene som kreves for å søke om planleggingstillatelse, inkludert ytelseserklæringer og andre tillatelser som kan være nødvendig for ditt spesifikke prosjekt. Vi streber etter å gjøre søknadsprosessen så smidig som mulig for deg.

Når det er på tide å sende inn søknaden om byggetillatelse, kan du enkelt gjøre det via din kommunes nettside ved hjelp av BankID. Hvis du ønsker det, kan vi også støtte deg i denne prosessen og hjelpe deg med å sende inn søknaden riktig og i tide.

Målet vårt er å gjøre det enkelt for deg ved å ta vare på alle de administrative detaljene slik at du kan fokusere på å se visjonen din gå i oppfyllelse.


Ordrebekreftelse og signering

Når du er klar til å fortsette med bestillingen din etter å ha mottatt planleggingstillatelsen, vil vi utarbeide en ordrebekreftelse som du kan se gjennom og signere. Ordrebekreftelsen vil inneholde alle avtalte tegninger, vilkår og andre spesifikasjoner som vi har gjennomgått sammen i vår planleggingsprosess.

Det er viktig at du nøye gjennomgår ordrebekreftelsen og dens vedlegg for å sikre at alt er riktig i henhold til dine ønsker og krav. Hvis det er spørsmål eller endringer du ønsker å gjøre, er det best å ta tak i dem før du signerer dokumentet.

Når du er fornøyd med innholdet i ordrebekreftelsen og er klar til å fortsette, kan du signere dokumentet og returnere det til oss. Dette markerer starten på selve produksjons- og leveringsprosessen for ditt orangeri eller vinterhage. Vi streber alltid etter å sikre at hvert trinn i prosessen er tydelig kommunisert og at du føler deg trygg med beslutningene som tas.

Produksjon, levering og monteringsplanlegging

Vi koordinerer levering og montering i vår kalender for å sikre at det passer både vår produksjon og vårt monteringsteam, samt at det er praktisk for deg som kunde. Før byggestart får du en komplett grunnplan fra oss. Før vi lager denne tegningen, vil vi diskutere dine tekniske installasjonsbehov, for eksempel elektro, murverk og andre fagarbeidere.

Vi tilbyr også prosjektledelse for hele byggeprosessen om ønskelig. Det betyr at vi tar oss av å koordinere alle involverte håndverkere og sørger for at alt går knirkefritt og etter planen. På denne måten kan du føle deg trygg på at ditt prosjekt vil bli håndtert profesjonelt og effektivt fra start til slutt.

Kontrollmåling og forberedelser til bygging

Ved tilbygg foretar vi alltid en kontrollmåling av eksisterende eiendom for å sikre riktig plassering og forberede en sømløs integrasjon mellom eksisterende eiendom og nytt tilbygg. Vi kan også arrangere et møte med entreprenøren som er ansvarlig for jordarbeidet for å sikre at alt går greit og etter planen.

Vi tilbyr også råd ved behov og kan tilby en dedikert prosjektleder for planlegging av viktige aspekter som belysning, varme, gulv og andre detaljer. For frittliggende oransjerier utføres normalt ingen kontrollmåling, men dette kan ordnes mot tillegg i prisen ved behov. På denne måten kan vi sikre at tilbygget ditt eller orangeriet ditt blir akkurat slik du ønsker.

Transport og lossing av varer

Når utestuen din blir levert inkluderer den som regel store og tunge deler som krever lossing med kranbil eller laster. Det er avgjørende at demontering utføres i henhold til våre spesifikke instruksjoner for å unngå skade på delene. Vi tar oss av transport og lossing av dine varer for å sikre at prosessen gjennomføres smidig og sikkert.

Orangeriet ditt er forsikret under transport inntil det er losset på ditt sted. Vi tar alle nødvendige skritt for å sikre at vinterhagen din kommer i god stand og er riktig installert på eiendommen din.

Montering og egenkontroll

Etter at monteringen av ditt oransjeri eller vinterhage er ferdig, gjennomfører vi grundige egenkontroller for å sikre at alt er riktig installert og oppfyller de høyeste standarder. Eventuelle tilsynsmerknader ivaretas etter gjeldende regler og forskrifter for å sikre at resultatet er av høy kvalitet.

Vårt monteringsteam har solid erfaring med over 20 års praktisk arbeid og er svært dyktige på sitt felt. Vi prioriterer deres arbeidsmiljø og sikkerhet og du vil få klare instruksjoner fra oss gjennom hele prosessen. Normalt kreves det både fallsikring og bruk av kranbil til enkelte deler av arbeidet for å ivareta sikkerhet og effektivitet.

I mange tilfeller utfører vi vårt arbeid på steder som ligger langt fra våre installatørers hjem, noe som kan medføre at de trenger overnatting underveis i arbeidet. Vi har ansvar for å bestille og ordne overnatting som passer både våre installatørers og dine interesser.

Gjennom denne nøye prosessen sikrer vi at ditt orangeri eller vinterhage bygges etter dine spesifikke ønsker og med høyest mulig kvalitet. Etter fullført montering kan vi gi beskrivelser og sertifikater for alle deler i vår leveranse for din dokumentasjon og trygghet.