1 7
Vi presenterer

Veggdrivhus mot langsiden

Veggdrivhus mot langsiden med det klassiske pulttaket er svært vanlig. Vansta sørger for at veggdrivhuset får god koblingshøyde for å få en funksjonell takfall og opprettholdt takfothøyde i yttervegg. Nesten alle modeller fra Vansta kan kobles til en eksisterende bygning, vegg eller vegg. Vi kan tilpasse din tilknytning til takfot, del av tak eller møne. Uansett om du har valgt en av våre standardmodeller eller har et eget design, er det ingen problemer med å tilpasse drivhuset til ditt eksisterende miljø.

Mer informasjon

Følg oss på Instagram
Vi presenterer

Veggdrivhus mot langsiden

Følg oss på Instagram