Om cederträ och Gabriel Ash växthus i trä

 

Kanadensisk röd ceder (Thuja Plicata) innehåller naturliga röt- och svamphindrande ämnen, thujapliciner och thujacider som gör den motståndskraftig mot insektsangrepp. Det innebär en funktionstid, obehandlad, på minst 50 år. Färgen varierar från ljusbrun till medelbrun med lätt röda toner, antar med tiden en silvergrå patina om den lämnas obehandlad. Om ursprungsfärgen skall bevaras underhåller man med en något pigmenterad träolja, vi rekommenderar Cuprinol Cederträolja som även ger ett bra UV-skydd. Enligt EN 350-2 är cederträ klassificerat som ”Beständigt” där egentligen bara teak har bättre bevarandefunktioner. Denna typ av cederträ har kvaliteter som gör det överlägset för just växthuskonstruktioner då det växer extremt rakt och starkt, varken vrider eller böjer sig, unika egenskaper som verkligen kommer ditt nya växthus till godo.


Thuja Plicata absorberar och avger fukt snabbt utan att det krymper eller sväller. Cederträ är därför ett av de mest fuktstabila barrträden. Detta beror på att cederträets fibermättnadsgrad är enbart 22 % jämfört med granens och furans som är cirka 30 %. Cederträ kan krympa och svälla när träets fuktinnehåll går mot jämvikt med den omgivande luftfuktigheten. För att minimera dimensionsförändringarna efter monteringen rekommenderas att träet innan monteringen lagras där träet skall senare monteras. Det är normalt att montera en utvändig träbeklädnad med ett genomsnittligt fuktinnehåll på 15 % med ett intervall mellan 9 % till 18 %. Även om säsongsvariationer och lokala förhållanden kan spela in så kommer inte träets fuktrörelser att vara kritiska om fuktinnehållet hålls inom denna nivå.

 

 

 

 

 

VIKTIGT! På grund av att cederträ är mättat på egna naturliga oljor suger det inte upp vatten som andra träslag. Vid fuktig väderlek och regn låter ceder vattnet passera igenom fibrerna. Detta är skälet till cederträets enorma hållbarhet och till att det inte ruttnar men det betyder också att vatten vid ihållande regn eller fukt kan komma in i skarvar vilket många kunder misstar för läckage.

Det röda färgämnet i cederträ är vattenlösligt och när träet utsätts för regn och fukt kan ett flammigt mönster av färgämnet ibland uppstå på ytan på grund av att cederträ är mer fuktstabilt än andra träslag. Orsaken är att fukt stannar på utsidan träet istället för att sugas upp och uppträder som flammiga mönster i ytpigmentet under de första 1-3 säsongerna. Detta är helt naturligt och försvinner i takt med att huset grånar.

Många kunder blir oroade över detta men det är bara ett tecken på att ditt cederträhus reagerar som det ska. Vatten är förutsättningen för att röta skall uppstå och just denne egenskap gör ceder till nr 2 i rankingen av hållbara trädslag. Växthus i obehandlat trä är inte helt vattentäta konstruktioner och Vill man minska intrycket av flammighet och behålla mer av den ursprungliga färgen rekommenderar vi att använda Cuprinol Cederträolja, gärna innan monteringen av växthuset.