Arkitektritade väggväxthus

Väggväxthus mot långsida

Arkitektritade väggväxthus

Väggväxthus mot gavel

Arkitektritade väggväxthus

Återställt arkitektritat väggväxthus