ATTEFALSHUS I GLAS

Bygg ett Attefallshus i glas som ett växthus eller orangeri och lyft din trädgård och din tillvaro! Byggreglerna för Attefall gäller även växthus och orangerier. Vansta har många fina att välja på. Du får bygga max 25 kvadratmeter och huset får inte vara mer än fyra meter högt. På Vansta hittar du ett antal modeller av växthus & orangerier som vi tagit fram speciellt för detta.
Reglerna för attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Vansta hjälper dig alltid med din bygganmälan eller vid behov också ett bygglov. Vi står som kontrollansvariga när vi är med och bygger och projektleder ditt nya orangeri.

NYA REGLER VÄNTAS
Boverket har utrett frågan om nya Attefallsregler och har lämnat förslag som innebär följande:

  • Sammanslagning av de nuvarande reglerna om fristående bygglovsfritt hus  på 25 kvm och tillbyggnad av huvudbyggnad på 15 kvm.
  • Möjlighet att välja mellan en fristående byggnad på 30 kvm och tillbyggnad på 10 kvm, eller Attefallshus på 25 kvm och tillbyggnad på 15 kvm.
  • Tillbyggnad beräknas på byggarea istället för bruttoarea, vilket innebär att du får addera två våningar istället för en, om du har ett tvåplanshus.
  • Mer omfattande lovprocess där grannar kommer att kunna överklaga Attefallshus.
  • Förslaget med nya Attefallsregler är bäst för dig som vill göra en tillbyggnad av ditt befintliga hus, då du kan addera dubbelt så många kvadratmeter.

Attefallshus i glas

Växthus som Attefallhus

Attefallshus i glas

Attefallshus Orangeri Lady A.

Attefallshus i glas

Attefallhus The Gardener