Arkitekturdetaljer i gjuten kalksten

Ingånspartier med pelare

Arkitekturdetaljer i gjuten kalksten

Kolonner och pelare i sten

Arkitekturdetaljer i gjuten kalksten

Ekotempel och paviljonger