55,170 kr97,329 kr

Miniväxthus, drivbänkar och kallbänkar

väggväxthus – The baby

48,836 kr73,363 kr

Väggväxthus classic

Väggväxthus the six

48,967 kr90,876 kr

Väggväxthus classic

Väggväxthus The ten

kr115,975 kr