56,844 kr108,906 kr

Miniväxthus, drivbänkar och kallbänkar

väggväxthus – The baby

50,142 kr75,846 kr

Väggväxthus classic

Väggväxthus the six

50,435 kr94,037 kr

Väggväxthus classic

Väggväxthus The ten

kr120,079 kr