Anslutet Planthouse i Småland

Resan från idé till färdigt växthus är ibland lång. Med en målmedveten kund med klara idéer om vad man vill är det en glädje att ibland bara få följa och försöka att på alla sätt hitta lösningar för visionen och plånboken. Lena hade en glasklar bild av vad hon ville: ett växthus från Gabriel Ash som fristående skulle anslutas till den fina Smålandsgården via en specialtillverkad sluss. Ett rum som var ute men lätt att komma till från inne, som inte störde det vackra husets egna proportion men som ändå inte krävde att man måste gå ut för att komma in.

Slussen gjorde en duktig lokal snickare, platsbyggt i cederträ men med aluminiumtäckningen  och hängrännor från Gabriel Ash för att skapa enhet. Golvet är en öländsk kalksten och sockel i enkelt utförande med ren betong. Huset har ingen inredning utan lämnar istället fritt rum för växter, umgänge och möbler. Frukost serveras varje morgon från tidig April till sen oktober.

  • Gabriel Ash Planthouse twelve
  • Golv i kalksten
  • Platsbyggd anslutande sluss med taktäckning från Gabriel Ash
  • Sockel i betong
Kontakta oss