Barockträdgård

Det händer att vi får förmånen att delta i riktigt ambitiösa projekt och detta är ett sånt i alla avseenden. Familjen övertog en illa medfaren 1700-talsgård strax utanför Stockholm. Huset renoverades efter alla konstens regler där kunnighet och nogrannhet hos både kunden och involverade hantverkare gav ett magnifikt resultat.

Men familjen nöjde sig inte bara med huset utan tog med samma ambition tag också i återskapandet av den barockträdgård som funnits, och till vissa delar fortfarande fanns utanför. Trädgården ritade till viss del om men helt enligt tidens ideal med formella former, siktlinjer, häckar och murar.

Vansta Trädgård fick leverera en vacker balustrad som inramning till den stenlagda gården utanför entrén. Balustraden måttanpassades och monterades sedan av ett engelska team som Vansta hjälpte till att ordna.

I trädgården står tatyerna ”de fyra elementen” upphöjda på piedestaler och runt om dem kvarter av örtabäddar.

En generös fontän möter i entrén där mittstycket till fontänen är i metall och köpt antikt och blir en underbar kontrast till stenen. Detta är ingen vanlig damm utan djup nog att rymma maffiga Karpar.

  • Statyer ”de fyra elementen” på piedestaler
  • Fontänkant med snäckvaser
  • Balustrad
Kontakta oss