Väggväxthus mot gavel

Väggväxthus mot gavel är ett lite ovanligt men fantastiskt sätt att ansluta din odlingsyta till din fastighet. en av de stora fördelarna är att du oftast har rejäl anslutningshöjd och kan undvika problemen med för låg takfotshöjd och dålig odlingsvolym. Vi på Vansta föreslår ofta detta till våra kunder om placeringen är möjlig. Växthuset kan anslutas centrerat eller förskjutet mot din gavel. Vansta hjälper dig med det byggtekniska.

Läs mer

Med ett vägganslutet växthus kan du ta vara på ytan i din trädgård på ett ekonomiskt sätt. Dessutom tar du vara på värmen från husväggen och du kan ha en direkt utgång mellan hus och växthus. Ett växthus mot vägg gör att du får jämnare klimat och  temperaturväxlingar eftersom väggväxthuset värms upp av husväggen under dagen. det är viktigt att tänka igenom placeringen av ditt väggväxthus på ett sätt att kondens och frost på ett ouppvärmt växthus inte skapar problem.

Vansta hjälper dig alltid med att rita fram ditt väggväxthus så att det fungerar i din tänkta situation. Krävs en kontrollmätning gör vi detta i samband med slutjusteringen av din order.

Många kunder vill också höja eller förändra grundmuren i ett fristående växthus. T.ex. är tanken på en eldstad, kamin eller en möblerbar solid vägg ett lockande alternativ. Allt är möjligt!

 

Kontakta oss