Magnifik stödmur mot saltsjön

Magnifik stödmur i Saltsjö-Boo gav nya ytor i en kuperad trädgård. Att bo på en klippa har sina sidor, ibland väldigt branta sidor. Åter igen har Vansta visat att vi med vilja och funktionella lösningar genomför projekt som många andra skakar på huvudet åt. Den här stödmuren är värd en applåd och även leverantören av murstenen var så imponerad att de bett om referensbilder. På sina högsta ställen 3,5 meter hög och otillgängligt placerad. Hur många kubikmeter fyllnadsmaterial som gick åt berättar vi inte men det blev några lass! Allt väl förankrat med jordarmeringsnät och armering i berggrunden och dräneringskanaler för vatten.

Så nu är det bara att njuta av nyvunna 60 kvadratmeter tomt med bästa utsikten man kan tänka sig!

Kontakta oss