Naturskiffer

Naturskiffer från nordiska stenbrott som bearbetats hantverksmässigt är den marksten kanske passar allra bäst i Sverige med grannländer. Skiffersten delas in i flera undergrupper som lerskiffer, glimmerskiffer och kvartsitskiffer, var och en med sina specifika egenskaper. Det är ett miljövänligt naturmaterial som bryts i dagbrott. Skiffer är en av de mest genuina markstenarna i vårt område och vi hittar naturliga skifferbrott i norra Sverige men kanske främst i Norge.  Skiffer finns i många olika färger och strukturer och det finns flera skiftande kvaliteter. Det är viktigt att på förhand ta reda på om skiffer lämpar sig för just det den planeras att användas till och att den har den kvalitet, exempelvis frostbeständighet, som krävs.

Läs mer

I din trädgård är den ypperlig eftersom den är resistent mot alger och mossa, är färgbeständig och har lång livslängd. Vansta kan måttbeställa din sten och säkerställer alltid en hög kvalitet med breda fina flak vid oregelbunden skiffer och fint sågat för plattor och andra stenattribut.

Kontakta oss med din design så räknar vi på din offert och om du vill också på arbetet.

 

Kontakta oss