Victorian Villa som friggebod

Växthus Victorian Villa byggd som friggebod var ett trixigt projekt. Anna ville ha växthuset enligt reglerna för friggebod men då höjden på Victorian villa överskrider tillåtna 3 meter och där fanns en granne som hon visste skulle neka fick vi bli kreativa. Genom att sänka ner delar av platsen där växthuset placerades fick vi totalt en medelhöjd som byggnadsnämnden kunde acceptera som en friggebod. Sagt och gjort.

Vi grävde oss ner i den redan terrasserade tomten och med en genomtänkt och väl tilltagen dränering fick vi en underbar nedsänkt piazza där merparten av växthuset hade sin bas. En generös trappa i granit som anslöt till de redan befintliga många trapporna och med några ytterligare steg var man nere vid växthuset. En del mot baksidan och grannen bibehöll en betydligt högre marknivå där en pergola placerades för att skyla redskap och kompost.

Sågad granit, gatsten och tegel blev materialet i denna design. Läckert och sobert och som kronan på verket en vit Victorian villa.

Kontakta oss