Olivgrönt Viktorianskt växthus på Lidingö

I Karins växthus klingar tre material; ett olivgrönt Viktorianskt växthus, rosarött tegel och benvit kalksten och det är rysligt vackert. Huset står bakom bostadhuset på en lite bergklack med berg i dagen. tegel och kalksten har format en liten platå och dessutom är den putsade sockeln synlig på sina ställen och lyfter huset i säkerhet ovanför berget. Inne finns fasta bäddar murade i stående tegel, planteringsbord och en mysig sittgrupp.

I karins hus kan man öppna två generösa dubbeldörrar, en i förstukvisten och en mitt emot i bakre väggen. Med dörrarna på vid gavel blir det ett härligt flöde genom huset från den ena sidan trädgården till den andra.

Vansta Trädgård gjorde hela anläggningsarbetet och utöver att bygga huset fick Vansta förmånen att rita och anlägga en liten terrass som anslöts med mjuka trappsteg i en bergsskreva, också de i kombinationen tegel och kalksten. Terrassgolvet har en klassisk mönstring med kalkstensplattor inramade av tegel. Vid terrassen en höjd odlingsbädd och en skyddande mur mot gatan.

Kontakta oss