Orangeri med trädgårdsdröm

Återigen har Vansta fått förmånen att förverkliga en design av Lina Lindberg, denna gång i hjärtat av Djursholm i Stockholm. Önskan var ett orangeri för rekreation och yoga och i samband med det ett helt nytt tänk för trädgården och Vansta konstaterar igen att vi hjälpt till att skapa en utemiljö som blir en del av hemmet och inte bara en rabatt.

Ett gammalt trädäck omhägnat av ett gräsligt plank revs och gjorde plast för en generös kalkstensyta med en sirligt svängd tegelmur och Vanstas fina ekspaljéer som skydd mot vägen. En rabatt med härliga buxbolmsklot och perenner i mjuka pastellfärger placerades i blickfånget från köksfönstret

Centrum i designen är ett trädäck i lärkträ i husets golvnivå. Från detta leder två ljuvliga trappor ner i trädgården; en böljande rund som satte en del myror i huvudet på snickaren, till det härliga kalkstensgolvet och en rak mot en grusad yta och orangeriets generösa vikvägg.

Orangeriet är byggt med vår egen profil Vansta Classic som har det traditionelle orangeriets alla företräden och den moderna aluminiumprofilens alla bekvämligheter. U-värdet är 1,1 och i husets gavel finns en öppen eldstad. Grusgångar har kantats av Vanstas eget marktegel ”jord”.

Kontakta oss