Vansta anlägger barockträdgård till Stora Wäsby

Mellan 2012 och 2014 har Vansta Trädgård haft nöjet och glädjen att rita och bygga inte bara en vinterträdgård på anrika Stora Wäsby gård, utan också barockträdgård. De gamla växthuslängorna som i urminnes tider tjänat godset med grönsaker och blommor var sedan länge rivna och kvar fanns en helt unik byggnad från vilket växthusen var anslutna. Huset har nu renoverats för boende och istället för de många drivhusen har vi byggt en ca 50kvm stor anslutande vinterträdgård och en ny trädgård i stolen ”kompakt barock”.

I detta projekt har de många åren bakåt i tiden likväl som de många åren framåt varit ledstjärna. Att bygga i denna miljö har inneburit en kompromisslös hållning för de generella linjer som finns i en anläggning från 1700-talet, valet av material och den tidlösa blicken. Det vi byggde skulle dels fungera här och nu och stolt kunna stå kvar också under en lång framtid.

Läs mer

Detta är en symmetrisk trädgård med traditionella siktlinjer och mittaxel. Där finns ett avvikande parti med mjukar linjer och diagonaler men som helhet har den barocka traditionen varit dominerande. Vi har använt enbart svenska material med måttbeställd granit från St Eriks och Kalkstensmur från Öland. ett rundat lågt trappsteg i röd granit skapar en centrerad cirkel där de båda axlarna möts. Här porlar en underbar fontän i brons från en av Vanstas exklusiva leverantörer.

Växterna har valts att vara aktiva i första hand vår och höst och här finns en explosion av vårlök och en traditionell perennrabatt som är som vackrast i augusti. Dessutom ett antal Austinrosor som remonterar hela säsongen och kan plockas in i fina buketter.

Trädgården är tänkt att fungera med minimalt underhåll och passning så en helautomatiserad bevattning är lagd och rejäla kanter i cortenstål skiljer plantering från gångar. Gräset klipps med ”gråsuggor”.

Hela projektet har genomförts och letts av Vansta Trädgård som också levererat samtliga material och växter.

  • Svensk röd och grå granit
  • Kalksten från Öland
  • Fontän i brons och förgyllning
  • Botaniska och kulturhistoriska lökväxter
  • Austinrosor

 

Kontakta oss