Växthus som Attefallhus

Att bygga växthus som Attefallshus är en riktigt god ide. Regelverket specificerar inte vilken typ av byggnad som avses och ett efterlängtat växthus eller orangeri är ett sätta att ta vara på möjligheten att bygga utan bygglov.

Vi har flera modeller som kan passa i de nya Attefallreglerna med plats för härliga möten med växter och människor med en totalyta på 25 kvm och nockhöjd på 4 meter så du får verkligen valuta för de fria kvadratmetrarna.

Läs mer

Då Atefallreglerna medger att dela upp den tillåtna byggnaden är självfallet andra mindre växthusmodeller ett alternativ, så kan du spara några kvadratmetrar till annat.

 

Kontakta oss