Vanstas kompetens 

Frågor kring orangeri, växthus eller uterum är vardag för Vansta Trädgård. Det är därför viktigt att du som kund är välinformerad innan du väljer produkt från oss. Ett samtal med någon av våra säljare kan vara oerhört värdefullt för dig när du planerar ditt uterum eller växthus, oavsett hur långt du kommit i processen.

 

Orangeri, växthus eller uterum?

Vansta Trädgård reder dagligen ut begreppen kring glasade byggnaders alla unika specifikationer med våra kunder. Det är mycket viktigt för oss att förstå din förväntan på byggnaden så att vi kan hjälpa dig att välja rätt profil. Vansta arbetar idag med både enkelglasade växthus och isolerade byggnader ner till U-värden 0,6 och vi skiljer på användningen av rummet och rummets faktiska tekniska kvaliteter. Visst kan du nyttja växthuset som uterum och ha medelhavsväxter i din vinterträdgård, men det påverkar inte byggnadens tekniska utförande.

 

Om kondens

Kondens i glasade rum är ett fysiskt fenomen som påverkas av temperatur mellan ytter- och innersida. Oisolerade byggnader eller allt för isolerade kommer att påverkas av kondens, det är viktigt att du sätter dig in i detta.

Vansta kondens

GGF_Condensation_Brochure_WEB_May_2013

 

 

Kontakta Oss