Vanstas väggväxthus är alla specialdesignade utifrån just din specifika situation. Men ditt väggväxthus behöver inte bli för komplicerat då så gott som alla standardmodeller kan anslutas till befintlig byggnad, mur eller vägg. Vi kan anpassa din anslutning mot takfot, del av tak eller nock. Du kan ansluta mot gavel eller långsida. Oavsett om du valt någon av våra standardmodeller eller har en helt egen design är det inga problem att anpassa ditt växthus för din befintliga miljö.

Med ett vägganslutet växthus kan du ta vara på ytan i din trädgård på ett ekonomiskt sätt. Dessutom tar du vara på värmen från husväggen och du kan ha en direkt utgång mellan hus och växthus. Ett växthus mot vägg gör att du får jämnare klimat och  temperaturväxlingar eftersom väggväxthuset värms upp av husväggen under dagen. det är viktigt att tänka igenom placeringen av ditt väggväxthus på ett sätt att kondens och frost på ett ouppvärmt växthus inte skapar problem.
Designarbete
Vansta hjälper dig alltid med att rita fram ditt väggväxthus så att det fungerar i din tänkta situation. Krävs en kontrollmätning gör vi detta i samband med slutjusteringen av din order.

Många kunder vill också höja eller förändra grundmuren i ett fristående växthus. T.ex. är tanken på en eldstad, kamin eller en möblerbar solid vägg ett lockande alternativ. Allt är möjligt!

Produkter

Arkitektritade väggväxthus

Väggväxthus mot långsida

Arkitektritade väggväxthus

Väggväxthus mot gavel

Arkitektritade fristående växthus

Praktfullt orangeri på Färna Herrgård