Steg för steg till ditt orangeri

Vi förstår vikten av att du känner dig trygg och vägledd genom hela processen med att skapa ditt nya orangeri. Oavsett om det är din första gång med ett hus i glas eller inte, strävar vi efter att erbjuda ett stödande och förtroendeingivande samarbete.

Vår väl inarbetade process från första visionen till det färdiga orangeriet är utformad för att säkerställa att resultatet motsvarar dina förväntningar och önskemål. Vi är med dig från start till mål och finns där för att svara på frågor, erbjuda råd och vägledning samt hantera eventuella bekymmer som kan uppstå längs vägen.

Du kan lita på oss att vara din pålitliga partner genom hela byggprocessen och att arbeta tillsammans för att skapa ett orangeri som inte bara uppfyller, utan överträffar dina förväntningar. Din tillfredsställelse och trygghet är vår främsta prioritet.

Steg för steg till ditt orangeri:

Inledande möte

Under det inledande mötet med en av våra arkitekter fokuserar vi på att förstå ditt projekt och din vision för tillbyggnaden. Vi diskuterar också eventuella utmaningar som kan uppstå i samband med tillbyggnaden och hur den kommer att integreras harmoniskt i din trädgårdsmiljö.

Innan mötet ber vi dig att förbereda och ta med bilder och ritningar på ditt befintliga hus om sådana finns tillgängliga. Detta ger oss en tydligare bild av din fastighet och möjliga integrationspunkter för tillbyggnaden.

Vi rekommenderar att mötet hålls digitalt för att underlätta delningen av ritningar och bilder. Detta ger oss möjlighet att gemensamt gå igenom de befintliga ritningarna på huset, titta på bilder och fastighetskartor. Dessutom kan vi visa exempel och bilder från tidigare projekt som Vansta har genomfört, vilket kan inspirera och vägleda oss i utformningen av ditt eget projekt.

Genom att noggrant diskutera och analysera dina behov och önskemål samt utmana eventuella förutsättningar och begränsningar kan vi tillsammans skapa en solid grund för det kommande arbetet med din tillbyggnad.


Presentation av förslag

Efter vårt inledande möte och diskussion om dina önskemål och behov för ditt orangeri, börjar vi arbeta på att ta fram olika designförslag. Vi använder avancerad 3D-modellering för att skapa realistiska visualiseringar av hur ditt orangeri kommer att se ut.

Vi presenterar sedan 2-3 olika designalternativ i form av renderade 3D-modeller, där varje alternativ visas i detalj med olika funktioner, layouter och estetiska detaljer. Efter presentationen av dessa förslag får du en PDF-dokumentation med bilder och beskrivningar av varje alternativ för din granskning och återkoppling.

Du har möjlighet att kommentera och ge feedback på varje förslag, inklusive eventuella ändringar eller justeringar du vill göra. Vi tar sedan emot dina önskemål och reviderar designförslagen enligt dina kommentarer.

Därefter har vi en ny genomgång där vi presenterar de reviderade designalternativen och fortsätter att finjustera dem tills vi har hittat den optimala designen som helt motsvarar dina önskemål och behov. På det sättet säkerställer vi att slutresultatet är precis som du vill ha det.
Utarbetande av bygglovshandlingar

Bygglov

I de flesta fall krävs antingen bygglov eller bygganmälan för din ny- eller tillbyggnad. Vi är här för att hjälpa dig genom hela processen och se till att alla nödvändiga handlingar och tillstånd tas om hand.

Vi tar ansvar för att sammanställa och skapa alla handlingar som krävs för att ansöka om bygglov, inklusive eventuella prestandadeklarationer och andra tillstånd som kan behövas för ditt specifika projekt. Vi strävar efter att göra ansökningsprocessen så smidig som möjligt för dig.

När det är dags att lämna in din ansökan om bygglov kan du enkelt göra det via din kommunens webbplats med hjälp av ditt BankID. Om du önskar kan vi också stödja dig i denna process och hjälpa till med att lämna in ansökan på rätt sätt och i rätt tid.

Vår målsättning är att underlätta för dig genom att ta hand om alla administrativa detaljer så att du kan fokusera på att se din vision förverkligas.


Orderbekräftelse och signering

När du är redo att gå vidare med din beställning efter att ha fått ditt bygglov, kommer vi att upprätta en orderbekräftelse för dig att granska och signera. Orderbekräftelsen kommer att innehålla alla överenskomna ritningar, villkor och andra specifikationer som vi har gått igenom tillsammans under vår planeringsprocess.

Det är viktigt att du noggrant granskar orderbekräftelsen och dess bilagor för att säkerställa att allt är korrekt enligt dina önskemål och krav. Om det finns några frågor eller ändringar du vill göra är det bäst att ta upp dem innan du signerar dokumentet.

När du är nöjd med innehållet i orderbekräftelsen och är redo att gå vidare, kan du signera dokumentet och returnera det till oss. Detta markerar starten på den faktiska produktions- och leveransprocessen för ditt orangeri eller din vinterträdgård. Vi strävar alltid efter att säkerställa att varje steg i processen är tydligt kommunicerat och att du känner dig trygg med besluten som tas.

Produktion, leverans och montageplanering

Vi samordnar leverans och montage i vår kalender för att säkerställa att det passar både vår produktion och vårt montage team, samt att det är bekvämt för dig som kund. Innan bygget påbörjas kommer du att få en komplett markritning från oss. Innan vi skapar denna ritning kommer vi att diskutera dina behov av tekniska installationer, såsom el, murarbete och andra specialhantverkare.

Vi erbjuder även projektledning för hela byggprocessen om så önskas. Det innebär att vi tar hand om att samordna alla inblandade hantverkare och ser till att allt går smidigt och enligt plan. På så sätt kan du känna dig trygg med att ditt projekt hanteras professionellt och effektivt från början till slut.

Kontrollmätning och förberedelser inför bygget

Vid en tillbyggnad genomför vi alltid en kontrollmätning av den befintliga fastigheten för att säkerställa korrekt placering och förbereda för en sömlös integrering mellan den befintliga fastigheten och den nya tillbyggnaden. Vi kan också organisera ett möte med den entreprenör som ansvarar för markarbetet för att säkerställa att allt går smidigt och enligt plan.

Vi erbjuder även rådgivning vid behov och kan tillhandahålla en dedikerad projektledare för planering av viktiga aspekter som belysning, värme, golv och andra detaljer. För fristående orangerier görs normalt sett ingen kontrollmätning, men det kan ordnas mot en extra kostnad om det behövs. På så sätt kan vi säkerställa att din tillbyggnad eller ditt orangeri blir precis som du önskar det.

Transport och lossning av gods

När din vinterträdgård levereras omfattar den vanligtvis stora och tunga delar som kräver att lossningen utförs med en kranbil eller en lastmaskin. Det är avgörande att lossningen genomförs enligt våra specifika anvisningar för att undvika skador på delarna. Vi tar hand om transporten och lossningen av ditt gods för att säkerställa att processen utförs smidigt och säkert.

Ditt orangeri är försäkrat under transporten tills det har lossats vid din plats. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att din vinterträdgård kommer fram i gott skick och installeras korrekt på din fastighet.

Montage och egenkontroller

Efter att monteringen av ditt orangeri eller vinterträdgård är avslutad genomför vi noggranna egenkontroller för att säkerställa att allt är korrekt installerat och uppfyller högsta standard. Eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas enligt gällande regler och föreskrifter för att säkerställa att resultatet är av hög kvalitet.

Vårt montageteam har en gedigen erfarenhet med över 20 års praktiskt arbete och är mycket skickliga inom sitt område. Vi prioriterar deras arbetsmiljö och säkerhet och du kommer att få tydliga anvisningar från oss under hela processen. Normalt sett krävs både fallskydd och användning av kranbil vid vissa delar av arbetet för att säkerställa säkerheten och effektiviteten.

I många fall utför vi vårt arbete på platser som ligger långt från våra montörers hem, vilket kan innebära behov av boende för dem under arbetets gång. Vi ansvarar för att boka och ordna boende som passar både våra montörers och ditt bästa intresse.

Genom denna noggranna process ser vi till att ditt orangeri eller vinterträdgård byggs enligt dina specifika önskemål och med högsta möjliga kvalitet. Efter avslutad montering kan vi tillhandahålla beskrivningar och certifikat för samtliga delar i vår leverans för din dokumentation och trygghet.