MARKTEGEL

Marktegel är förstahandsvalet för många som söker orangerigolv eller växthusgolv. Vansta har ett brett och vackert sortiment av marktegel, alla klinkerbrända och frosttåliga. Vanstas marktegel finns i flertal format och underbara jordfärger. Behöver du ett specialformat går det att ordna.

Få utegolv blir så vackra som ett med marktegel. Också en kombination med tillexempel granit eller kalksten är oslagbart och vårt tegel ramar ofta in rabatter och grusgångar.

Hittar du inte vad du söker så tala med oss!

EXKLUSIVT TEGEL & NORDISK NATURSTEN

Marktegel ”heavy umbra”

EXKLUSIVT TEGEL & NORDISK NATURSTEN

Vansta Marktegel ”Tamarin”

EXKLUSIVT TEGEL & NORDISK NATURSTEN

Vansta marktegel blå

EXKLUSIVT TEGEL & NORDISK NATURSTEN

Vansta marktegel ”gul”

EXKLUSIVT TEGEL & NORDISK NATURSTEN

Vansta marktegel ”jord”

EXKLUSIVT TEGEL & NORDISK NATURSTEN

Vansta marktegel ”lera”

kr

EXKLUSIVT TEGEL & NORDISK NATURSTEN

Vansta marktegel röd

EXKLUSIVT TEGEL & NORDISK NATURSTEN

Svart marktegel