Växthus Victorian Villa på Österlen

Denna Victorian Villa på Österlen var en lång historia och det kom att dröja nära två år mellan vårt första samtal till dess att vi slutligen monterade vår kunds Victorian Villa i vackra Skillinge i Skåne. Familjen hann under den tiden göra en riktig djupdykning i den svenska växthusmarknaden. Flera av våra konkurrenter besöktes och för att riktigt kunna bedöma om ett traditionellt växthus i trä kunde vara ett alternativ lät de en vinter passera för att se hur ett målat träväxthus mådde senare till våren.

Att de till slut återkom till oss på Vansta Trädgård vittnade om att kvalitet och design fick gå före en kortsiktig besparing i en enklare, billigare modell. Man kom också fram till att ett engelskt växthus i aluminium från oss på Vansta, trots svenska kulturella traditioner, passade bättre. Det valet besparar mycket besvärligt underhållsarbete för en modern växthushållare.

Ett annat huvudbry var om växthuset skulle upplevas för högt i förhållande till den traditionella skånelänga med vasstak som utgjorde bostadshuset. Många överväganden gjordes kring att kanske välja en lägre modell men slutligen blev det en Victorian Villa i sitt standardutförande, men placerad en bit bort från huvudbyggnaden.

Markarbetet utfördes av duktiga lokala hantverkare som familjen kände sedan tidigare och därefter kom våra montörer ner för att resa huset.

Kontakta oss