Viktorianskt växthus på Sofies Trädgårdar

På Öijared säteri i Floda står sedan några år ett underbart grönt Viktorianskt växthus som representerar inte bara de bästa växthusen som går att finna utan också starten på Vansta Trädgård.  Här finns Sofie Ardenfors och hennes stora familj som tillsammans njuter av växthusets alla gåvor. Sofie och hennes pappa Jonas var en av Vanstas första kunder och vi träffades första gången en vårvinterdag på perrongen i Ösmo där vi hämtade med bil. Det va en ruggig dag men mötet var desto varmare och det blev en Victorian Grand Lodge och runt denna skulle Sofie som är trädgårdsmästare anlägga en trädgård för nytta och nöje.

Och vilken trädgård det blev och just den dag när vi tar bilder inhöljd i en mystisk dimma. Öijared säteri ligger på en halvö mellan sjöarna Mjörn och Sävelången, i natursköna omgivningar med stora gran- och tallskogar, med ädellövskogar, vitsippor och liljekonvaljbackar. Historien har lämnat tydliga avtryck på Öijared. Här finns fornminnen som hällkistor och domarringar, ett trettiotal små torp med anor från 1700-talet, och hagmarker med fägator, ett kapell från tidigt 1600-tal och nu också ett växthus från Vansta!

Sofie är numera vår partner på västkusten och hjälper de kunder som vill titta på växthus i Göteborgsområdet. Dessutom är hon en utmärkt trädgårdsmästare så ring Sofie Ardenfors 070-893 35 55 om du har trädgårdsplaner!

  • Victorian Grand Lodge i forest green
  • Gjuten betongsockel
  • Betonggolv
Kontakta oss